به بهانه روز جهانی کودک


>به بهانه روز جهانی کودک

 کودکان خالق زیباترین احساس‌ها و عشق‌ها هستند. امروز روز جهانی کودک است و بهانه ای برای ورود به دنیای سبز و روشن و سراسر عشق کودکان. امیدوارم لحظه لحظه ی زندگی کودکان سرزمینمان لبریز از عشق و محبت باشد و کودکان به معنای واقعی کودکی کنند و تمام بچه های دنیا در صلح و آرامش زندگی کنند و شاد و سرحال باشند.